NZG NCZ

Normal_36

Het NCZ is een laagdrempelig landelijk Netwerk van Cliëntenraden en netwerkpartners in de Zorg. Het NCZ is een professionele organisatie zonder winstoogmerk. Medewerkers van het NCZ zijn deskundigen uit de zorg die zich vrijwillig inzetten om cliëntenraden in de zorg te ondersteunen bij hun werk en bij het onderling verbinden. Met als doel te leren van- en met elkaar om zo de ontwikkeling en deskundigheid van alle cliëntenraden te bevorderen. De inspiratie en motivatie komt uit de praktijk.>> Terug naar alle partners van Nationale Zorggids