Logo_jaardocument

In 2022 heeft het UMCG een positief resultaat geboekt van 10,1 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarrekening 2022 van het UMCG die vandaag samen met het jaarverslag is gepubliceerd.

Met flink meer onderzoekers en onderzoeksgelden, meer artsen in opleiding en meer poliklinische bezoeken dan in 2021 is het afgelopen jaar in meerdere opzichten een jaar van groei en vooruitgang geworden. En dat terwijl de vooruitzichten begin 2022 nog heel anders waren, met de Covid-pandemie en de oorlog in Oekraïne. Door snel stijgende energieprijzen en hoge inflatie dreigde voor het UMCG net als voor veel andere organisaties een financieel tekort over 2022. Dankzij de inzet van ontzettend veel betrokken medewerkers is dit omgebogen naar een positief resultaat.

Sterke groei onderzoeksinkomsten

De inkomsten voor onderzoek zijn in 2022 met 14 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2021, tot bijna 89 miljoen euro. Naast zorg en onderwijs & opleiden is onderzoek de derde kerntaak van het UMCG. De sterke stijging is niet aan één bepaald onderzoek toe te schrijven: over de hele breedte zijn er meer subsidies binnengehaald voor onderzoeksprojecten. Ook het aantal onderzoekers in het UMCG steeg hierdoor flink, van 542 naar 691. Het onderzoek dat het meest in de spotlights stond in 2022 was het UMCG-onderzoek naar post-COVID: wereldwijd was er media-aandacht voor de eerste uitkomsten hiervan.

Impact van corona

COVID had net als in 2021 een sterke impact op de zorg: het grote aantal patiënten zorgde er ook in 2022 voor dat er minder capaciteit was voor non-COVID patiënten. Door het beschikbare personeel zo slim mogelijk in te zetten is het gelukt om de wachtlijsten voor de meest urgente zorg niet op te laten lopen. Wel zijn de wachtlijsten voor de minder urgente zorg opgelopen. Ondertussen draaide de poliklinische zorg op volle toeren, met meer patiënten dan in 2021 en ook weer meer fysieke consulten dan digitaal. Het aantal telefonische en digitale consulten is wel hoger dan vóór 2020.

Slimmer, efficiënter, duurzamer

Om efficiënter en duurzamer te werken zijn in het UMCG het afgelopen jaar ontzettend veel initiatieven gestart. Denk aan het slimmer omgaan met voorraden, inzetten op minder verspilling en energiebesparing en het efficiënter inzetten van personeel. Verduurzaming was in 2022 een belangrijk speerpunt. Zo groeide het aantal Green Teams - groepen medewerkers die samen hun afdeling willen verduurzamen – in het UMCG van 21 naar 34. Al deze initiatieven hebben uiteindelijk ook geleid tot een kleinere CO2-footprint én flinke kostenbesparingen.

UMCG Bouwt

2022 was voor het UMCG ook een jaar dat in het teken stond van het toekomstbestendig maken van de gebouwen. Het UMCG staat de komende jaren voor een grote uitbreidings- en vernieuwingsopgave. Zo kunnen we blijven voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van patiënt en medewerkers, én als werkgever voor het creëren van een moderne en fijne werkomgeving. In 2022 zijn onder andere de nieuwe IC Neonatologie, Spoedeisende Hulp en vernieuwde Special Care kinderafdeling geopend en is gestart met de bouw van het Anda Kerkhoven Centre voor modern medisch onderwijs en de start van de nieuwbouw van het Universitair Centrum Psychiatrie.

Verwachtingen voor 2023

Het UMCG staat er financieel goed voor, maar moet wel scherp aan de wind blijven zeilen om de ambities voor alle kerntaken waar te kunnen blijven maken, te innoveren en het ambitieuze bouwprogramma te realiseren. Het UMCG verwacht voor het huidige jaar een vergelijkbaar resultaat als afgelopen jaar en de jaren ervoor, mits er geen grote externe tegenslagen komen zoals in 2022 met de stijgende energieprijzen en de inflatie. Met alle verzekeraars zijn goede afspraken gemaakt, waarin de gevolgen van de inflatie ook zijn meegenomen. Ook zijn de tarieven voor gas al voor heel 2023 vastgelegd, al zijn die wel aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. 

Belangrijkste cijfers

De omzet van het UMCG in 2022 bedroeg 1,7 miljard en het resultaat - inclusief onder andere het Ommelander Ziekenhuis Groningen en de stichting Triade - bedroeg 10,1 miljoen euro. Het enkelvoudig resultaat van het UMCG, exclusief het resultaat van de deelnemingen, is 4,2 miljoen euro.  

 

 

Lees verder